Hvor kan den bruges?

 

CIP Robotics robotvaskere, er meget fleksibel og kan tilpasses kundens behov. Robotten har en lang række ind og udgange, så kunden har mulighed for at kommunikere med robotten og robotten kan kommunikere tilbage.

Food

Food

Fremtidens producenter af fødevarer kræver digitale teknologier på produktionslinjerne og procesudstyr, som kan optimere både produktionen og produkterne. Et væsentlig parameter i fødevareindustrien er at hygiejne skal være i top og de bakteriologiske kontroller af både producerede varer og udstyr går igennem kvalitetskontrollen. Derudover skal producenterne kunne opfylde og integrere de regulatoriske krav fra myndighederne, såsom HACCP samtidig med at datasikkerheden også sikres.

CIP Robotics præsenterer verdens første patenterede CIP-robot* en unik computerstyret vaskerobot, som virksomheder individuelt kan programmere ud fra eget produktionsapparat, vaskebehov og intensitet, så hygiejnesikkerheden kan øges og kontaminering kan minimeres.

Når vi taler fødevaresikkerhed, er en effektiv og sikker rengøring af produktionsudstyr med CIP (Cleaning-in-place) og COP (Cleaning-out-place) helt essentielt. CIP er en proces, hvor der under temperatur regulering anvendes ofte, vand, varm lud og/eller syre i recirkulation til rensning af snavs og bakterier i de indvendige overflader på produktionsudstyr. CIP-kuglen, i CIP-processen, er hvor en spraykugle integreret i selve tanken sprøjter vand rundt, indtil tanken er rengjort indvendigt. Udfordringen kan være at CIP-kuglerne ikke kan koncentrere rengøringen der, hvor der er mest beskidt, så derfor tager det relativt lang tid, før tanken er helt ren. Det kan tilmed give ressourcespild i form af for stort vandforbrug samt at procesudstyret ikke altid bliver rent på trods af et stort vandforbrug. Derudover er der risiko for et overforbrug af kemikalier, pumpe- og opvarmningsenergi for slet ikke at nævne ventetiden mellem produktionsbatch, som er rigtig kostbart for mange virksomheder.

CIP Robotics kan vaske med stor præcision og alle vaske er dokumenterede og datalogges således, at man til enhver tid kan dokumentere effekten.

Pharma / Biotek

Fremtidens producenter af medicin kræver digitale teknologier på produktionslinjerne og procesudstyr, som kan optimere både produktionen og produkterne.

Medicinal og biotek producenterne skal kunne opfylde og integrere de regulatoriske krav fra myndighedernes side samtidig med at datasikkerhed og dataetik sikres. I farmaceutisk og biotek industrien kræver myndighederne at medicin produceres under GMP/cGMP og der stilles krav til valideringer af produktionsmetoder og procesudstyr.

CIP Robotics præsenterer verdens første patenterede CIP-robot*, der er en unik computerstyret vaskerobot, som virksomheder individuelt kan programmere ud fra eget produktionsapparat, vaskebehov.

CIP er en proces, hvor der under temperatur regulering anvendes vand, varm lud og/eller syre i recirkulation til rensning af snavs og bakterier i de indvendige overflader på produktionsudstyr. CIP-kuglen, i CIP-processen, er hvor en spraykugle integreret i selve tanken sprøjter vand rundt, indtil tanken er rengjort indvendigt. Udfordringen kan være at CIP-kuglerne ikke kan koncentrere rengøringen der, hvor der er mest beskidt, så derfor tager det relativt lang tid, før tanken er helt ren. Det kan tilmed give ressourcespild i form af for stort vandforbrug samt at procesudstyret ikke altid bliver rent på trods af et stort vandforbrug. Derudover er der risiko for et overforbrug af kemikalier, pumpe- og opvarmningsenergi for slet ikke at nævne ventetiden mellem produktionsbatch, som er rigtig kostbart for mange virksomheder.

 

CIP Robotics kan vaske med stor præcision og alle vaske er dokumenterede og datalogges således, at man til enhver tid kan dokumentere effekten.

Pharma

Pharma

Pharma / Biotek

Fremtidens producenter af medicin kræver digitale teknologier på produktionslinjerne og procesudstyr, som kan optimere både produktionen og produkterne.

Medicinal og biotek producenterne kunne opfylde og integrere de regulatoriske krav fra myndighedernes side samtidig med at datasikkerhed og dataetik sikres. I farmaceutisk og biotek industrien kræver myndighederne at medicin produceres under GMP/cGMP og der stilles krav til valideringer af produktionsmetoder og procesudstyr.

CIP Robotics præsenterer verdens første patenterede CIP-robot*, der er en unik computerstyret vaskerobot, som virksomheder individuelt kan programmere ud fra eget produktionsapparat, vaskebehov.

CIP er en proces, hvor der under temperatur regulering anvendes vand, varm lud og/eller syre i recirkulation til rensning af snavs og bakterier i de indvendige overflader på produktionsudstyr. CIP-kuglen, i CIP-processen, er hvor en spraykugle integreret i selve tanken sprøjter vand rundt, indtil tanken er rengjort indvendigt. Udfordringen kan være at CIP-kuglerne ikke kan koncentrere rengøringen der, hvor der er mest beskidt, så derfor tager det relativt lang tid, før tanken er helt ren. Det kan tilmed give ressourcespild i form af for stort vandforbrug samt at procesudstyret ikke altid bliver rent på trods af et stort vandforbrug. Derudover er der risiko for et overforbrug af kemikalier, pumpe- og opvarmningsenergi for slet ikke at nævne ventetiden mellem produktionsbatch, som er rigtig kostbart for mange virksomheder.

 

CIP Robotics kan vaske med stor præcision og alle vaske er dokumenterede og datalogges således, at man til enhver tid kan dokumentere effekten.

Øvrige industrier med behov af rengøring

Det er ikke kun i food / Pharma hvor robottens anvendelsesmuligheder gør sig gældende.

Der findes mange andre industrier som også har behov for intelligent og effektiv rengøring. Det kunne f.eks. være lim producenter, den sorte industri eller en malingproducent, som har brug for rengøring af produktionsanlæg, mellem sine farveskift.

Her kræves også en effektiv rengøring med stor omhu

Kundetilpasning

CIP Robotics robotvaskere, er meget fleksibel og kan tilpasses kundens behov. Robotten har en lang række ind og udgange, så kunden har mulighed for at kommunikere med robotten og robotten kan kommunikere tilbage.

Som f.eks. hvis kunden ønsker en status på robottens pakninger, eller ønsker at vide hvor i programmet robotten befinder.

Kunden har også mulighed for at definere farverne på robottens LED krans, f.eks. at robotten, lyser rødt ved syre, gult ved lud og blåt ved vand

Service & Kalibrering

Vi tilbyder serviceaftaler, hvor vi i intervaller gennemgår robottens tilstand, og om nødvendigt udskifter dele så robotten altid er i topform.