Effektivisering af rengøringsprocesser

 

Effektivise-

ring af rengørings-
processer

 

CIP Robotics er en ny smart teknologi som programmeres via en app eller en 3D tegning af udstyret. Robotten kan integreres i alt procesudstyr og det er uanset om det er nyt eller gammelt udstyr. 

CIP Robotics

Det er muligt med CIP Robotics at vaske selv svært tilgængelige hjørner og kanter i procesudstyret, om det er:

Spraytårne

Rør og/eller kanalstykker

Bakteriezoner

Påbrændingszoner

Ved klæbrigt produkter

Fleksibel computerstyring

Den fleksible computerstyring gør at flere robotter kan arbejde sammen- såkaldt sværmteknologi.

Ved hjælp af den indbyggede computerenhed og den kontinuerligere feedback kan præcise data hentes ud til brug 

f.eks. til datalog og anden dokumentation, fejlfinding, analyser, forventet levetid, serviceintervaller etc.

Større præcision og pålidelighed

Traditionelt har rengøring af produktionsanlæg i procesindustrierne været en både tids- og ressourcekrævende proces, men også en meget tilfældig proces, med usikre og omkostningstunge resultater som følge. Dette har i høj grad påvirket fødevarer sikkerheden.

Men med CIP Robotics’ nyudviklede robotvaskere, er intet længere tilfældigt, nu kan rengøringen således automatiseres og optimeres betydeligt. En af de største fordele ved CIP Robotics´s robotvaskere er deres præcision, pålidelighed og gentagelsesnøjagtighed. 

Som noget helt nyt gør vaskerobotten det nu muligt at vaske differencer steder, dvs. at vaske ekstra meget på kompliceret områder, og vaske mindre på ukompliceret områder. Mere konkret kan robotvaskeren tilpasses individuelle behov og krav, og for kunderne betyder det, at de med denne nye løsning kan rengøre områder, som kan være svære at nå med traditionelle rengøringsmetoder.

Kundetilpasning

CIP Robotics robotvaskere, er meget fleksibel og kan tilpasses kundens behov. Robotten har en lang række ind og udgange, så kunden har mulighed for at kommunikere med robotten og robotten kan kommunikere tilbage.

Som f.eks. hvis kunden ønsker en status på robottens pakninger, eller ønsker at vide hvor i programmet robotten befinder.

Kunden har også mulighed for at definere farverne på robottens LED krans, f.eks. at robotten, lyser rødt ved syre, gult ved lud og blåt ved vand

Service & Kalibrering

Vi tilbyder serviceaftaler, hvor vi i intervaller gennemgår robottens tilstand, og om nødvendigt udskifter dele så robotten altid er i topform.